Search Subject
Double A | Admin Login | Sign up for with out paper group company
   Employee Login

   Search Member ID
Name :  
 
   Articles
   Recommended
"ลมแดด" โรคอันตรายอากาศร้อน มาเช็คอาการได้ที่นี่ !!
อาการต่อต้านแบบที่ทุกคนต้องมี!?
16 อาการเตือน ร่างกายแย่หากมีสัญญาณแบบนี้
เมนูไข่...กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
เปลี่ยนนิสัยเสียๆ... ให้เป็นเรื่องสร้างสรรค์ในการเรียน
all Articles ...
 

E-Examination Online 21 July 2017
Welcome to Learning Center

การเข้าระบบสอบ

Login เข้าระบบด้วย HRMS Account ที่ปุ่ม Login with Passport

**ถ้าใส่รหัสผิดเกิน 6 ครั้ง ระบบจะทำการ Lock ขั้นตอนในการ Login ทันที** วิธีการ Unlock

Sign up คือ การสมัครสมาชิกใหม่ (จำเป็นต้องมี HRMS Account ก่อนในการสมัคร)

*กรณีที่ท่านไม่มี HRMS Account รบกวนต่อต่อ HR ของท่านครับ*

**www.elearning.doubleapaper.com เป็นระบบสอบแบบ Internet สามารถเข้าสอบจากภายนอกบริษัทได้**

สำหรับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถส่งเมลมาได้ที่
คุณนพพล (Noppon_s@mibholding.com) Tel. 5-4390

HRD Department

   News & Update

  coming soon
all News...
   Classroom
No Date Start End Subject
all Class Room.
   Webboard View all Topics
+ ระบายปัญหาในการทำงานกัน + 17/5/2013 View3248 Reply34
ลากิจ - ลาป่วย - ลาออก 28/4/2013 View2542 Reply11
vcvv 28/4/2013 View586 Reply1
"เค้าบอกว่า MIB คือโบนัสรายเดือน Unitrate ก็โบนัสรายเดือน 13/2/2013 View3500 Reply18
ปรับเงินประจำปี 30/6/2012 View5166 Reply45


   Quick Link
   New Comer
1. นายอนุชิต นาสำแดง
Position : Operator
2. นายไชยกมล เข็มจรูญ
Position : Operator
3. นายสาธิต กมลจิต
Position : Operator
4. นายธวัชชัย มั่นวงษ์
Position : Winder Operator
all new MT...
   Happy Birthday
1 . น.ส. วรญา โรจนปธาน  (น้ำฝน)
Date : 21 July 1985
2 . นาย พิษณุ จันทร์ประพาฬ  (nu)
Date : 21 July 1977
3 . น.ส. ชนิกานต์ รัศมีจาตุรงค์  (Gift)
Date : 21 July 1989
4 . นาย ธีระพงษ์ ฉิมมาลี  (M)
Date : 21 July 1988
5 . น.ส. ปรีชาพร บุญยืน
Date : 21 July 1983
Page view : 1431
 
 
© 2007 DAP Learning Center . Design : deerDo . Program : Noonuy . Developer : J' Yoke